whatsapp

İnsan Kaynakları

Hiko Textile - Human Resources

“Hiko Tekstil’in misyon, vizyon ve değerleriyle uyumlu, hedefe ulaşmada en etkili kaynağın insan olduğunun bilinciyle stratejik insan kaynakları uygulamalarını yürütür.”

Our vision

  • Şirket hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak insan kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak.
  • Etkin bir işe alım süreciyle şirket değerlerini yükseltecek yeni kişiler istihdam etmek.
  • Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak.
  • Efektif insan kaynakları planlaması ile rekabet gücünü artırmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek.
  • Çalışanların memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak.
  • İş sağlığı ve güvenliği açısından, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak.
  • Çalışanlarının motivasyonlarını artırmak için çeşitli sosyal etkinlikler yapmak.

Contact usHiko Tekstil

Human Resources