email

Sürdürülebilirlik

Hiko Tekstil - Sürdürülebilirlik

“Kimyasal Kullanım Politikaları, Ekolojik Hammaddeler, Yenilenebilir Enerji, Su Yönetimi ve Çevre Duyarlılığı”

Tek bir dünyamız olduğunu ve onu korumanın hepimizin asli görevi olduğunu biliyoruz. Daha temiz, daha yaşanılabilir bir dünya için üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt ederek, tüm faaliyetlerimizi saydamlık içerisinde, insan sağlığına ve çevreye duyarlı, sürdürülebilirlik perspektifiyle gerçekleştiriyoruz.

Bünyemizde kurmuş olduğumuz Recycle Habitat Showroomumuzla, daha fazla sürdürülebilirliğe sahip ve daha çevre dostu bir firma olmak için durmadan çalışıyor ve gelişiyoruz. Kullandığımız hammadden başlayıp tüm üretim süreçlerimizi doğa dostu yöntemlere dayandırarak şekillendiriyoruz. Ekolojik özellikleriyle sürdürülebilirliğe katkı sunan kumaş materyalleri kullanarak, minimum enerji sarfiyatı gerektiren ve çevre kirliliğini engelleyen üretim yöntemleri tercih ediyoruz.

Hiko Tekstil

Çevre

Kaynakları verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için düzenli olarak küresel çaplı çevre hedefleri belirliyoruz. Çevresel yönetim çabalarımızın ilerlemesini ölçmemize yardımcı olan karbon ayak izi, enerji tüketimi, su kullanımı, atık yönetimi ve yeniden ağaçlandırma konularında sürekli değerlendirmeler yaparak hedeflerimizi güncelliyoruz. Sürdürülebilir modayı bir üst seviyeye taşımak için durmadan çalışıyoruz.

Hiko Tekstil

Yenilenebilir Enerji

Enerji tasarruflu makine değişimleri, ekipmanların iyileştirilmesi ve üretimde yenilenebilir enerjilerin artan kullanımı gibi çevre mühendisliği projeleriyle karbon ayak izi ve enerji tasarrufu konusundaki performansımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Enerji kullanımını ve sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmak için hem teknik hem de yönetimsel önlemleri alıyoruz.

Hiko Tekstil

Su Yönetimi

Su, üretim sürecinde kritik bir rol oynar, ancak suyun kısıtlı olduğunu ve yaşamın kendisi için gerekli olduğunu asla unutmadan, su tüketimini ve kirlilik risklerini en aza indirmek için geri dönüştürülmüş su kullanımını en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan ihtiyatlı su kullanım politikaları geliştiriyoruz. Su işleme ekipmanlarının ve atık su arıtma mekanizmalarının düzenli izleme, bakım ve geliştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Kimyasal Kullanım Politikaları

Ürünlerimizin, insan sağlığına ya da çevreye zararlı maddelerin kullanımına ilişkin uluslararası düzenlemelere uygun şekilde üretilmesini sağlıyoruz. Kapsamlı kimyasal yönetim çalışmalarımızla, kısıtlanmış maddeler listelerine göre hammaddelerimizdeki ve bitmiş ürünlerimizdeki belirli kimyasal maddelerin konsantrasyonuna sınırlar getiriyoruz. Ayrıca tehlikeli maddelerin doğaya salınımını önlemek için atık suyumuzda da düzenli ölçüm ve izlemeler yapıyoruz.

Ekolojik Hammaddeler

Çevreyi koruma taahhüdümüzün bir parçası olarak ürünlerimizde sürdürülebilir malzemeler kullanıyoruz. Üretim süreçlerimizi izlenebilir ve ölçümlenebilir hale getirerek tüm çalışmalarımızın şeffaflık ilkesiyle standartlara uygun hale getirilmesini sağlıyoruz. Geri dönüştürülmüş, organik ve organik harmanlanmış malzemelerden yapılmış sürdürülebilir ürünler ve çevre dostu yenilenebilir üretim yöntemleri kullanarak sürdürülebilirliğe katkı sunuyoruz.